letöltés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

felhívást tesz közzé

az

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014"

fővárosi kitüntető cím

elnyerésére

a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt

nyújtó fiatalok számára

 Budapest, 2014.

„Élen a tanulásban, élen a sportban”

fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételei

 

A kitüntető cím adományozásának célja:

 

1.      A fővárosi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására.

2.      A köznevelési intézmények és a sportegyesületek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése.

3.      A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.

 

A kitüntető címet meghirdeti és a címeket odaítéli: Budapest Főváros Önkormányzata.

A kitüntető cím elnyerésére az adatlapot  az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

 

A./ Tanulmányi eredmények:

I.                    A budapesti alapfokú köznevelési  intézmények 5-8. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,80  vagy annál magasabb.

II.                 A budapesti középfokú  köznevelési intézmények 9-14. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,50  vagy annál magasabb.

III.               A budapesti székhelyű felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatának hallgatói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,00  vagy annál magasabb.

 

Mindhárom kategóriában a sajátos nevelési igényű diákok és hallgatók jelentkezését is várjuk.

A tanulmányi átlagnál a 2013/2014-es tanév I. félévét, illetve felsőoktatási intézményeknél a 2013/2014. tanév első félév vizsgaidőszakában letett vizsgák eredményének átlagát kell figyelembe venni.

 

A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el!

 

B./ Sporteredmények:

Azok jelentkezhetnek, akik eredményesen szerepeltek 2013. évben a következő dokumentált, elfogadott, hitelesített és ellenőrizhető egyéni és csapatversenyeken, melyek a sportági szakszövetségek, valamint sportszövetségek hivatalos versenynaptárában szerepeltek. Több fordulós versenyek, bajnokságok esetében a 2013. évben lezárultakat vesszük figyelembe.

 

I.                    Universiade, Főiskolai EB,                                                              I-VI. hely

Felnőtt ill. korosztályos VB-EB,                                                                                                                      
Középiskolai Világbajnokság (ISF), valamint

Világkupa (egyéni szám, vagy csapatverseny)          

 

II.            Hazai országos, vagy bp-i felnőtt bajnokságok         

egyéni versenyszámban                                                                    I-VI. hely

csapatversenyben                                                                              I-III. hely

 

III.          Országos, vagy budapesti korosztályos bajnokságok

országos egyéni versenyszámban                                                      I-VI. hely

országos csapatversenyben                                                                I-III. hely

budapesti egyéni versenyszámban                                                     I-III. hely

budapesti csapatversenyben                                                              I. hely

 

IV.              Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság
egyéni versenyszámban                                                                  I-III. hely
csapatversenyben                                                                            I. hely

 

V.                 Diákolimpia országos döntő
egyéni versenyszámban                                                                  I-III. hely
csapatversenyben                                                                            I. hely

 

C./ Igazolások:

Tanulmányi eredmények:

A 2013/2014-es tanév első félévi tanulmányi átlageredménye, melyről a köznevelési   intézmény által a kitüntető címre jelentkező nevére kiállított félévi értesítő másolatát kell csatolni. A másolatot az intézmény vezetőjével hitelesíttetni kell (intézményvezető, vagy tanulmányi iroda aláírása, köznevelési intézmény bélyegzője). Amennyiben a félévi értesítő vonatkozó oldala nem tartalmazza a tanuló nevét, úgy azt a másolatra a hitelesítés előtt rá kell vezetni.

Tanulmányi átlageredmény: a magatartás és szorgalom jegyek kivételével, az összes számmal meghatározott érdemjegy, vagy vizsgaeredmény számtani átlaga.

A csak szöveges értékelést kapott tárgyak eredményét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.

A tanulmányi átlageredményt az adatlapon fel kell tüntetni!

 

Sporteredmények:

I.          esetén  országos sportági szakszövetség, vagy országos sportági szövetség

II.        esetén  országos, illetve budapesti sportági szakszövetség, vagy sportszövetség

III.       esetén  országos, illetve budapesti sportági szakszövetség, vagy sportszövetség

IV.       esetén  Magyar, illetve Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

V.        esetén  Magyar Diáksport Szövetség

Sajátos nevelési igényű tanulók/hallgatók esetén a sportszövetségi igazolást a verseny jellege szerinti szakszövetségnek kell igazolni.

A sportedmények igazolását az adatlapon kell teljesíteni !

 

A bíráló bizottság javaslata meghozatalánál a tanuló/hallgató számára legkedvezőbb                                  – egy sporteredményt –, (a B./ pont alatt meghatározott versenyek legjobb eredményét) és a tanulmányi átlagát veszi figyelembe.

 

A bírálatnál előnyt élveznek az olimpiai sportágakban elért eredmények.

 

 

Figyelem!

Az adatokat a mellékelt nyomtatványon 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) lehet benyújtani a Budapesti Diáksport Szövetséghez (1053 Budapest Curia u 3 . III. ½. emelet 2.).

 

HATÁRIDŐ:   2014. június 13. péntek 12.00  óráig

 

Egyéb mellékleteket (pl. díszoklevél fénymásolata, fotó, stb.) az értékelésnél nem veszünk figyelembe.

 

Az adatlapok a Budapesti Diáksport Szövetségnél (1053 Budapest, Curia u. 3. III. ½. emelet 2.), valamint a tankerületi köznevelési és kerületi sportigazgatási szervezeteknél és a felsőoktatási intézmények testnevelési tanszékein igényelhetők, vagy letölthetők a Városháza honlapjáról (www.budapest.hu) címen. A kitüntető cím elnyerésével kapcsolatban információ kérhető: Thék Zsuzsa vezető főtanácsostól (telefon: 999-9468), vagy Németberta Sándor vezető főtanácsostól (telefon: 327-1289), illetve Pinnyey Richárd BDSZ főtitkártól (telefon: 266-7993).

 

A beadási határidő után, vagy postán határidőn túl feladott, illetve téves címre küldött, továbbá a formailag hibás, hiányos, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a kitüntető címre jelentkezőt nem szólítjuk fel.

A felhívás a jelentkezési adatlappal együtt fénymásolható!

 

Budapest, 2014. május

 

                                                                                                                      Tarlós István

                                                                                                                    főpolgármester

2014. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím adatlapja.doc